Nasz Spółka powstała w 1996 roku jako Biuro rachunkowo-prawne.

Po kilku latach działalności zmieniliśmy formę działalności na Firmę audytorską. Zmieniła się również nazwa na AC Roka Sp. z o.o.

 

AC Roka Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą nr. 564/46/2007 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2007 roku.

 

Firma audytorska, która istnieje na rynku ponad 20 lat zebrała doświadczenie z wielu branż, a efektem tak długiego funkcjonowania jest OGROMNA WIEDZA. Dzięki temu współpracujemy z wieloma Przedsiębiorstwami świadcząc doradztwo w rozwiązywaniu problemów rachunkowych, oraz ważnych sprawach księgowo-kadrowych, weryfikowaniu spraw podatkowych, które przeważnie są raczej trudnymi tematami.

 

Dzięki temu również i badanie sprawozdania finansowego, czy świadczenie innych usług przez nas przebiega sprawnie i profesjonalnie.

Znając doskonale swojego kontrahenta masz świadomość, że nasza współpraca będzie układała się w sposób oparty na ZAUFANIU i odpowiednim POROZUMIEWANIU SIĘ. Jest to BARDZO WAŻNE, gdyż współpraca z Firmą (a firma, to ludzie) przyniesie większe korzyści i ułatwi komunikacje, a to jest oczywiście wybitnie istotną kwestią we WSPÓŁPRACY.

 

Poznaj nas LEPIEJ, aby nawiązać z nami LEPSZĄ WSPÓŁPRACĘ. 

22 LAT NA RYNKU

AC Roka Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy audytorskiej. To sprawia, że nasze doświadczenie zwielokrotnia się dzięki każdej firmie audytorskiej należącej do Grupy.

 

Współpraca w Grupie ma OGROMNE KORZYŚCI, gdyż daje to możliwość szybkiego zdobywania każdej informacji, jakie są w danej chwili niezbędne. PODNOSI SKUTECZNOŚĆ, ponieważ praca wykonywana jest w oparciu o DOŚWIADCZENIE wielu osób. Daje możliwość rozwiązania problemu na kilka sposobów, gdyż więcej osób ma po prostu WIĘCEJ POMYSŁÓW!

 

Dzięki wykorzystywaniu indywidualnych umiejętności i wiedzy wszystkich naszych biegłych rewidentów posiadamy i narzędzi, aby przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przebiegło z korzyścią dla Jednostki badanej.

Wszystkie lata gromadzenia wiedzy i doświadczenia zostały przeniesione do komputera i dzięki temu pracujemy niemalże całkowicie elektronicznie, bez zbędnego kserowania ogromnej ilości dokumentów. Dokumenty papierowe zamieniamy na wersje elektroniczną. Dokumenty są skanowane głównie przez nas lub niekiedy z małą pomocą pracownika Jednostki badanej. Wszystko gromadzimy przeważnie w formacie xls, pdf, jpg.

Nowe technologie usprawniły również komunikację i przetwarzaniu danych. Posiadamy rozbudowane arkusze kalkulacyjne, które są w stanie przetwarzać ogromne ilości danych, sortować na dowolne sposoby, konwertować i wyświetlać je w odpowiedniej formie, czy to tabel i wykresów, czy innych zestawów.

 

Podstawowe narzędzia pracy, to pakiet Microsoft Office, czyli Excel, Word i inne.

 

Z kim nawiązaliśmy owocną współpracę: