Usługi biegłego rewidenta - badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych to znacznie więcej niż ustawowy obowiązek weryfikacji rocznego sprawozdania? To praktyczne rekomendacje dla całego przedsiębiorstwa - niezbędne zarówno dla zarządzających, jak i właścicieli.

 

Czego możesz oczekiwać od biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe? Badanie sprawozdań finansowych to:

 

 • Usługa biznesowa daleko wykraczająca poza weryfikację dokumentów księgowych. Pomaga skutecznie zarządzać ryzykiem w większości obszarów działalności przedsiębiorstwa.
 • Identyfikacja obszarów ryzyka: finansowego, gospodarczego, związanego z czynnikiem ludzkim, prawnego, podatkowego, niepoprawnych i nieskutecznych procedur oraz każdego innego rodzaju ryzyka, mogącego wystąpić w Twojej działalności gospodarczej.
 • Podstawa do wdrożenia jeszcze skuteczniejszych procedur zabezpieczających i minimalizujących skutki czynników ryzyka finansowego i gospodarczego, które zidentyfikowano podczas badania.
 • Zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej poprzez prawidłowe rozpoznanie ryzyka.
 • Sposób na zwiększenie wiarygodności informacji dotyczących kondycji firmy wśród inwestorów, instytucji finansowych i kontrahentów.
 • Zarządzanie oparte na wiedzy i sprawdzonej metodologii – zamiast zawodnej intuicji.

 

Na czym polega usługa badania sprawozdań finansowych?

 

 • Wszechstronnej analizie funkcjonowania firmy i jej danych finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami badania.
 • Rozmowach z zarządem, radą nadzorczą i pracownikami w celu lepszego zrozumienia działalności przedsiębiorstwa.
 • Ocenie obszarów ryzyka finansowego, gospodarczego i podatkowego firmy w celu zaprojektowania skutecznych technik kontroli.
 • Przedstawieniu propozycji rozwiązań problemów sprawiających największe trudności.
 • Opracowaniu i przedłożeniu sprawozdania z badania przygotowanego zgodnie z właściwą metodologią pracy – wiarygodność badania potwierdza podpis biegłego rewidenta.
 • Przedstawieniu rekomendacji dotyczących działania kontroli wewnętrzne.

 

Dla kogo?

 

 • Dla każdej firmy, która chce świadomie zarządzać ryzykiem.
 • Dla podmiotów objętych obowiązkiem badania sprawozdania finansowego.
 • Dla przedsiębiorstw, które chcą zyskać wiarygodność w oczach inwestorów i instytucji finansowych.
 • Dla właścicieli, którzy nie zarządzają firmą, a chcą mieć pewność, że osoby nią kierujące odpowiedzialnie dbają o kondycję przedsiębiorstwa.

 

Biegły rewident to doradca:

 

 • Z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości, podatkach i regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorsa.
 • Dbający o standardy pracy zgodne z tymi, które stosuje się przy audycie.
 • Znający większość błędów popełnianych przez przedsiębiorców.
 • Doskonale identyfikujący ryzyka związane z branżą.
 • Zwiększający wiarygodność danych, które udostępnia Twoja firma.
 • Znający pespektywę organów kontrolnych, które sprawdzają prawidłowość funkcjonowania Twojej firmy.

 

Przedstawiamy nowe sprawozdanie z badania

 

Nowa ustawa o biegłych rewidentach wprowadziła w miejsce raportu i opinii jedno sprawozdanie z badania – zgodnie z ogólnoeuropejskimi trendami to treściwy, acz zwięzły dokument.

Niewątpliwą zaletą nowego rozwiązania jest fakt, że wszystkie podstawowe informacje zawarte są w jednym dokumencie (mogą to być tylko elementy, które wymienia ustawa o biegłych rewidentach, Międzynarodowe Standardy Badania oraz – w przypadku jednostek zainteresowania publicznego – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014). Sprawozdanie z badania zawiera między innymi akapit opiniujący, w którym – tak jak w dotychczasowej opinii – przedstawiona jest ocena sprawozdania finansowego.

 

 

Przykład nowego sprawozdania z badania z opinią bez zastrzeżeń

dla klienta, który nie jest jednostką zainteresowania publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 czerwca 2018