Usługi biegłego rewidenta - doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe biegłego rewidenta to gwarancja prawidłowego rozliczenia z fiskusem i mniejsze ryzyko sporu w przypadku kontroli.

 

Dlaczego warto wybrać usługę doradztwa podatkowego biegłego rewidenta?

 

 • Gwarancja prawidłowego zastosowania przepisów podatkowych.
 • Pewność wyboru właściwej formy opodatkowania.
 • Pewność wyboru właściwych stawek opodatkowania.
 • Wsparcie dla działów księgowości i rachunkowości przedsiębiorstwa.
 • Minimalizacja ryzyka kar wynikających ze składania nieprawidłowych deklaracji podatkowych.
 • Zeznania podatkowe przygotowane w oparciu o standardy biegłego, zweryfikowane w sposób metodyczny i uporządkowany.
 • Znajomość oczekiwań i mechanizmów działania instytucji kontrolnych.

 

Na czym polega usługa doradztwa podatkowego?

 

 • Na wszechstronnym zbadaniu deklaracji podatkowej.
 • Zweryfikowaniu kalkulacji podatkowej.
 • Na pogłębionym wywiadzie, którego celem jest sprawdzenie zawartości i poprawności składanych deklaracji PIT, CIT i VAT.
 • Prześwietlaniu salda podatkowego z urzędem.

 

Dla kogo?

 

 • Dla każdego, kto chce stosować przepisy prawa podatkowego w dobrej wierze, ale boi się z powodu stopnia ich zawiłości.
 • Dla każdego, kto chce sprawdzić, czy strategie optymalizacji podatkowych nie są w istocie źródłem ryzyka dla firmy.
 • Dla dużych podmiotów giełdowych.
 • Dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 

Biegły rewident to doradca:

 

 • Z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości, podatkach i regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorstwa.
 • Dbający o standardy pracy zgodne z tymi, które stosuje się przy audycie.
 • Znający większość błędów popełnianych przez przedsiębiorców.
 • Doskonale identyfikujący ryzyka związane z branżą.
 • Zwiększający wiarygodność danych, które udostępnia Twoja firma.
 • Znający perspektywę organów kontrolnych, które sprawdzają prawidłowość funkcjonowania Twojej firmy.

 

 

 

08 czerwca 2018