Usługi biegłego rewidenta - procedury uzgodnione

Przegląd wybranych informacji to usługa polegająca na sprawdzeniu konkretnego, wcześniej ustalonego z Tobą, obszaru działalności firmy. Nie musisz zlecać pełnego audytu, żeby zbadać konkretne informacje finansowe albo wybrany element dotyczący Twojej organizacji.

 

Dlaczego warto wybrać usługę przeglądu wybranych informacji? Przegląd wybranych informacji to:

 

 • Możliwość szybkiego zbadania konkretnych informacji finansowych bądź wybranego obszaru działania firmy – bez konieczności prowadzenia pełnego audytu lub całościowego przeglądu.
 • Najlepsza droga do sprawdzenia firmy, którą chcesz kupić – pozwala zidentyfikować i oszacować w różnych obszarach ryzyko związane z zakupem.
 • Informacje pomocne w procesie przygotowania przedsiębiorstwa do sprzedaży.
 • Możliwość sprawdzenia stopnia wdrożenia rekomendacji właścicielskich lub wprowadzonych w firmie korekt lub ulepszeń, np. wynikających z zaleceń badania audytorskiego.
 • Ocena poprawności przygotowanych bądź wdrażanych w firmie procedur.
 • Sprawdzenie najważniejszych obszarów ewidencyjnych przedsiębiorstwa.
 • Prześwietlenie procedur kontroli wewnętrznej (windykacja, zapasy, wydatki o znaczących wysokościach).
 • Podniesienie wiarygodności i zaufania otoczenia rynkowego wobec informacji prezentowanych przez firmę

 

Na czym polega usługa przeglądu wybranych informacji?

 

 • Klient i biegły rewident uzgadniają zasady oceny i analizy wybranych informacji bądź konkretnego elementu organizacji firmy.
 • W zależności od badanego obszaru biegły analizuje dokumenty, przeprowadza rozmowy z pracownikami i obserwację istotnych czynności lub składników majątku, a także wszelkie inne czynności niezbędne do wykonania usługi.
 • Prace odbywają się w sposób i w czasie uzgodnionym z zamawiającym usługę.
 • Usługa kończy się przekazaniem raportu zawierającego dokładny opis wykonanych czynności.
 • Szczegółowy zakres raportu jest uzgadniany każdorazowo w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.
 • Raport może zawierać szczegółową analizę ryzyka związanego z badanym obszarem, korekty do wprowadzenia, rekomendacje biegłego rewidenta dotyczące proponowanych usprawnień i ulepszeń.

 

Dla kogo?

 

 • Dla każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości.
 • W wymiarze wewnętrznym dla właścicieli i zarządów firm.
 • Dla banków i instytucji finansowych wymagających rzetelnej informacji o firmie lub jej wskazanym obszarze.
 • Wiarygodna informacja dla kontrahentów o kondycji firmy albo funkcjonowaniu jej wybranych obszarów.
 • Dla zainteresowanych zakupem czy sprzedażą przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo istotnych aktywów.

 

Biegły rewident to doradca:

 

 • Z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości, podatkach i regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorstwa.
 • Dbający o standardy pracy zgodne z tymi, które stosuje się przy audycie.
 • Znający większość błędów popełnianych przez przedsiębiorców.
 • Doskonale identyfikujący ryzyka związane z branżą.
 • Zwiększający wiarygodność danych, które udostępnia Twoja firma.
 • Znający perspektywę organów kontrolnych, które sprawdzają prawidłowość funkcjonowania Twojej firmy.

 

 

08 czerwca 2018