Usługi biegłego rewidenta - przegląd

Przegląd, to prostsza i szybsza od audytu metoda uzyskania gwarancji, że dane finansowe firmy oddają jej faktyczną kondycję. Autorytet i doświadczenie biegłego rewidenta zwiększają pewność, że ocenę sporządzono w sposób prawidłowy, co podnosi jej wiarygodność wśród odbiorców.

 

Dlaczego wartą zlecić usługę przeglądu?

 

 • Dla banku, dla kontrahentów, dla rady nadzorczej, by zyskać większą pewność, że firma działa prawidłowo i jest wiarygodna.
 • Dla właściciela, który powierza zarządzanie firmą, by zyskać większą pewność, że majątek firmy przekazano w dobre ręce.
 • Dla zarządzającego, który potrzebuje zewnętrznej, niezależnej perspektywy eksperta, który na co dzień przygląda się setkom innych przedsiębiorstw i doskonale wskazuje ryzyka podatkowe, księgowe i prawne.
 • Przegląd, w odróżnieniu od badania, można przeprowadzić w każdym momencie roku bilansowego.
 • Przegląd jest krótszy i mniej uciążliwy dla firmy.
 • Jeśli starasz się o finansowanie, chcesz dać pewność kontrahentom, fakt, że przegląd sporządził biegły rewident jest dodatkową gwarancją, która może pomóc podjąć inwestorom korzystną dla Twojej firmy decyzję.
 • To rzetelna ocena ryzyka dla osób, które chcą sprawniej zarządzać swoim przedsiębiorstwem.
 • Cena przeglądu jest znacznie niższa niż pełnego badania audytorskiego.

 

Dla kogo przegląd?

 

 • Dla dużych podmiotów giełdowych.
 • Dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Na czym polega usługa przeglądu?

 

 • Przeglądy przeprowadza się poprzez analizę danych finansowych, wgląd do ksiąg rachunkowych.
 • Biegły pozyskuje również informacje od kierownictwa i pracowników jednostki.
 • Biegły nie wskazuje braków w firmie, skupia się na obszarach ryzyka.
 • Usługa kończy się przedstawieniem raportu podpisanego przez biegłego rewidenta.

 

Biegły rewident to doradca:

 

 • Z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości, podatkach i regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorstwa.
 • Dbający o standardy pracy zgodne z tymi, które stosuje się przy audycie.
 • Znający większość błędów popełnianych przez przedsiębiorców.
 • Doskonale identyfikujący ryzyka związane z branżą.
 • Zwiększający wiarygodność danych, które udostępnia Twoja firma.
 • Znający perspektywę organów kontrolnych, które sprawdzają prawidłowość funkcjonowania Twojej firmy.

 

 

 

 

 

08 czerwca 2018