Usługi biegłego rewidenta - sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe przygotowane przez biegłego rewidenta to gwarancja standardu i jakości zgodnej z badaniem przez audytora.

 

Dlaczego warto zlecić przygotowanie sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi?

 

 • Biegły, przygotowując sprawozdanie, kieruje się standardami audytorskimi.
 • To zwięzły i zoptymalizowany dokument, który zawiera tylko niezbędne informacje.
 • Materiał jest przygotowany w sposób przejrzysty i przyjazny dla odbiorcy.
 • Informacje o firmie poddane są profesjonalnej ocenie.
 • Sprawozdanie, opatrzone podpisem biegłego, to sygnał dla odbiorcy, że materiał ma większą wiarygodność niż w sytuacji, kiedy firma sporządza go samodzielnie.

 

Na czym polega usługa sporządzenia sprawozdania finansowego?

 

 • Na wycenie majątku i firmy, zgodnie ze standardami pracy biegłego.
 • Poddaniu firmy pełnemu przeglądowi rachunkowo-ekonomicznemu.
 • Zatwierdzenie podpisem biegłego raportu sprawozdania finansowego.

 

Dla kogo?

 

 • Dla każdej firmy, która chce zwiększyć swoją wiarygodność.
 • Dla dużych podmiotów giełdowych.
 • Dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Biegły rewident to doradca:

 

 • Z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości, podatkach i regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorstwa.
 • Dbający o standardy pracy zgodne z tymi, które stosuje się przy audycie.
 • Znający większość błędów popełnianych przez przedsiębiorców.
 • Doskonale identyfikujący ryzyka związane z branżą.
 • Zwiększający wiarygodność danych, które udostępnia Twoja firma.
 • Znający perspektywę organów kontrolnych, które sprawdzają prawidłowość funkcjonowania Twojej firmy.

 

 

 

 

08 czerwca 2018